ARGENTYNA  
     
     
 

Flaga
 

Kwiat Narodowy:
Ceibo

Narodowy minerał:
Rhodochrosite Inca Rose

Godło
 

 
     
     
  Informacje polityczne  
       
  Wprowadzenie: Argentyna, aż do momentu uzyskania niepodległości w 1816 roku, stanowiła część imperium hiszpańskiego. Od tego czasu kraj przeżywa powracające co jakiś czas konflikty pomiędzy siłami konserwatywnymi i liberalnymi oraz pomiędzy frakcjami cywilnymi i wojskowymi. Dzięki bogatym złożom surowców mineralnych i zagranicznym inwestycjom rozwinęło się nowoczesne rolnictwo i przemysł.  
  Oficjalna nazwa: Republika Argentyńska  
  Oficjalna nazwa w jęz. lokalnym: República Argentina  
  Nazwa w języku lokalnym: Argentina  
  Ustrój: republika  
  Stolica: Buenos Aires  
  Język urzędowy: hiszpański  
  Używane języki: hiszpański, angielski, włoski, niemiecki, francuski  
  Prawo głosu: od 18 lat; powszechne  
  Święto narodowe: Dzień Rewolucji 25 maja (1810)  
  Podział administracyjny: 23 prowincje (provincias, l.poj. - provincia), and 1 dystrykt federalny* (distrito federal); Buenos Aires; Catamarca; Chaco; Chubut; Cordoba; Corrientes; Distrito Federal*; Entre Rios; Formosa; Jujuy; La Pampa; La Rioja; Mendoza; Misiones; Neuquen; Rio Negro; Salta; San Juan; San Luis; Santa Cruz; Santa Fe; Santiago del Estero; Tierra del Fuego; Tucuman  
     
 

Budynek Kongresu w Buenos Aires


Port w Buenos Aires


 
     
     
     
     
  Informacje geograficzne  
     
     
 
 
     
     
       
  Położenie: południe Południowej Ameryki; nad Atlantykiem; między Chile a Urugwajem  
  Notka: drugi co do wielkości kraj w Ameryce Południowej (po Brazylii); strategicznie położony między Atlantykiem i Pacyfikiem.  
  Sąsiedzi: Boliwia 832 km; Brazylia 1224 km; Chile 5150 km; Paragwaj 1880 km; Urugwaj 579 km  
  Współrzędne geograficzne: 34 00 S, 64 00 W  
  Powierzchnia całkowita: 2 766 890 km2  
  Powierzchnia - porównanie: dziewięć razy większa od Polski  
  Powierzchnia lądu: 2 736 690 km2  
  Powierzchnia wód: 30 200 km2  
  Długość granic: 9 665 km  
  Linia brzegowa: 4 989 km  
  Klimat: od zwrotnikowego suchego na północy przez podzwrotnikowy i umiarkowany do subpolarnego na Ziemi Ognistej; temperatury od 0-2°C na południu do 28°C na północy; opady roczne od 100 mm do ponad 4000 mm w południowych Andach; silny, zimny wiatr pampero  
  Ukształtowanie terenu: równiny Pampy w północnej części kraju, płaskowyż opadający ku wybrzeży w Patagonii na południu, wysokie góry Andy wzdłuż zachodniej granicy kraju  
  Najwyższy punkt: Cerro Aconcagua: 6 962 m  
  Najniższy punkt: Salinas Chicas (na półwyspie Valdes): - 40 m  
  Zasoby naturalne: żyzne równiny pampy, ołów, cynk, cyna, miedź, ruda żelaza, magnez, ropa, uran  
  Użytkowanie ziemi: grunty orne: 9%; sady i trwałe plantacje: 1%; łąki i pastwiska: 52%; lasy: 19%; inne: 19% (1993)  
  Zagrożenia naturalne: rejony San Miguel de Tucuman i Mendoza w Andach często są nawiedzane przez trzęsienia ziemi; gwałtowne burze zwane pamperos w Pampie i na północnym wschodzie; powodzie  
  Problemy ekologiczne: erozja gleb wskutek niewłaściwych metod zapobiegania powodziom i niewłaściwego użytkowania; degradacja gleb nawadnianych; zanieczyszczenie powietrza w Buenos Aires i innych większych miastach; zanieczyszczenie wody na obszarach miejskich; zanieczyszczenie rzek w wyniku nadmiernego używania pestycydów i nawozów  
     
 

Aconcagua


Peninsula Valdez


 
     
     
     
     
  Historia  
  Przed przybyciem Europejczyków tereny obecnej Argentyny zamieszkiwali Indianie, gł. Araukanie i Guarani. Północno-zachodnie obszary Argentyny znalazły się pod wpływem kultury Tiahuanaco (III-XII w.), a w XV w. zostały włączone do imperium Inków.
1516 hiszpański żeglarz J. D. de Solis wpłynął do estuarium La Platy, uznając je mylnie za słodkie morze. Pozostający w służbie hiszpańskiej Włoch G. Caboto, po dotarciu 1526 do La Platy, w poszukiwaniu żywności i bogactw przepłynął rzeką Paraną aż na tereny dzisiejszego Paragwaju. Pozyskane od tubylców znaczne ilości srebra (z hiszpańskiego la plata) przyczyniły się do nazwania przez niego systemu rzecznego La Platą.
1534 obszar ten otrzymał z nadania królewskiego P. de Mendoza, który zobowiązał się ponieść wszystkie koszty jego kolonizacji, a także zabezpieczyć go przed penetracją portugalską. 1536 Mendoza założył Buenos Aires. Pierwszą stałą osadą na terytorium obecnej Argentyny było Santiago del Estero, założone 1553. Obszary opanowane przez Hiszpanów zostały włączone początkowo (1543) do wicekrólestwa Peru, 1776 do wicekrólestwa La Platy. 1806 Buenos Aires zostało zaatakowane przez flotę brytyjską. Najeźdźcy zdobyli miasto, jednakże wkrótce zostali pokonani przez armię obywatelską, a 1807 brytyjskie siły ekspedycyjne zostały zmuszone do kapitulacji. Wydarzenia te przyczyniły się do wzrostu dążeń niepodległościowych wśród miejscowej ludności.
1810 rada miejska Buenos Aires odmówiła uznania J. Bonapartego, narzuconego Hiszpanii na króla przez Napoleona I, i usunęła hiszpańskiego wicekróla (tzw. rewolucja majowa), powołując tymczasową juntę rządzącą w imieniu prawowitego króla Ferdynanda VII, faktycznie jednak niezależną. W walkach, w których od 1814 siłami argentyńskimi dowodził generał J. de San Martín, wojska hiszpańskie zostały wyparte z kraju. 1816 na kongresie w Tucumán delegaci prowincji byłego wicekrólestwa proklamowali niepodległość Zjednoczonych Prowincji La Platy, obejmujących, poza Argentyną, także Boliwię, Paragwaj i Urugwaj, które jednak usamodzielniły się w toku walk wewnętrznych między unitarystami (zwolennikami centralizmu państwowego, których ośrodkiem była prowincja Buenos Aires) a federalistami (dążącymi do utworzenia związku autonomicznych prowincji, rządzonych przez caudillos).
1835-1852 władzę dyktatorską w Argentynie sprawował generał J. M. Rosas, obalony w wyniku przewrotu generała J. Urquizy (wspieranego przez Urugwaj i Brazylię), który, po wprowadzeniu 1853 systemu federalnego, został 1854 pierwszym prezydentem Konfederacji La Platy (wprowadzona wówczas konstytucja, z poprawkami z 1898, obowiązywała aż do 1948). Prowincja Buenos Aires odmówiła przyjęcia nowej konstytucji i 1854 dokonała secesji, ogłaszając niepodległość. Przyłączyła się do Konfederacji 1861, pokonana wcześniej przez siły zbrojne innych prowincji, uzyskując w niej wkrótce, dzięki przewadze ekonomicznej, dominującą pozycję (1862 miasto Buenos Aires zostało tymczasową stolicą, 1880 stolicą związkową).
Zatargi graniczne wywoływały stałe napięcia między sąsiadami: od 1865 Argentyna uczestniczyła (obok Brazylii i Urugwaju) w wojnie z Paragwajem (wojna paragwajska), wymuszając na nim cesję części terytorium. 1878-1879 wojska argentyńskie dowodzone przez generała J.A. Rokę (1880 wybrany na prezydenta) włączyły do Argentyny pampasy, terytorium Indian i gauchos, dotychczas faktycznie niezależne. 1881 Argentyna zawarła z Chile układ, na mocy którego nabyła prawa do wschodniej części Ziemi Ognistej, a przy pomocy komisji mieszanych z udziałem USA i Wielkiej Brytanii ustaliła 1895 przebieg spornych granic z Brazylią oraz 1899-1902 z Chile na obszarze Patagonii.
Pod koniec XIX w. w Argentynie oprócz wielkich właścicieli ziemskich i hodowców bydła pojawiły się nowe grupy społeczne: klasa średnia oraz robotnicy, powstały także nowe ugrupowania polityczne - partie radykalne i socjalistyczne. W pierwszej dekadzie XX w. Argentyna stała się jednym z lepiej rozwiniętych gospodarczo (m.in. pokrywała połowę światowego eksportu wołowiny) i znaczących politycznie krajów Ameryki Południowej, m.in. 1914 występowała w roli mediatora pomiędzy USA i Meksykiem. Podczas I wojny światowej formalnie zachowała neutralność, dostarczając jednak aliantom żywność (gł. mięso i pszenicę).
1916 sprawowane od 1880 rządy konserwatywnych oligarchii, których podstawę stanowili wielcy posiadacze ziemscy, zostały zastąpione (dzięki ustanowieniu 1912 tajnych wyborów powszechnych) przez demokratycznie wybranych radykałów (1916-1922 i 1928-1930 władzę prezydencką sprawował H. Yrigoyen), którzy jednak ulegli korupcji. Wzrost nastrojów rewolucyjnych, wywołanych światowym kryzysem gospodarczym 1929-1933, doprowadził do zamachu stanu, dokonanego 1930 przez generała J.F. Uriburu, który zapoczątkował okres rządów sprawowanych przez koalicję konserwatystów i "antypersonalistycznych" radykałów, pozostających pod kontrolą armii. Wpływ na politykę państwa odzyskała oligarchia. Sprawujący faktyczną władzę wojskowi wzorowali się na faszystowskim nacjonalizmie, doprowadzając m.in. do zawarcia 1935 przez Argentynę wraz z Brazylią i Urugwajem "paktu antykomunistyczego".
W latach II wojny światowej Argentyna sympatyzowała z państwami Osi, utrzymując z nimi stosunki dyplomatyczne i handlowe, decydując się na ich zerwanie i wypowiedzenie wojny Niemcom i Japonii dopiero w III 1945, pod silną presją USA. 1943 władzę w kraju po raz kolejny przejęła armia, utrzymując ją do 1946. Dużą popularnością wśród wojskowych cieszył się pułkownik J. D. Perón, wybrany 1946 na prezydenta. Wspierany przez swą charyzmatyczną żonę E. Perón (Evitę), cieszącą się ogromną sympatią Argentyńczyków, sprawował władzę do 1955 (reelekcja 1951). Okres jego rządów zapoczątkował proces gospodarczego uniezależniania się Argentyny od kapitału zagranicznego, przejawiający się m.in. w wywłaszczeniu należących do Brytyjczyków kolei, budowie floty i przyjęciu 5-letniego planu gospodarczego (1947-1952), zmierzającego do szybszej industrializacji kraju pod silną kontrolą państwa. Stojąc na stanowisku radykalnego nacjonalizmu gospodarczego i politycznego (peronizm), Perón dążył do stworzenia samowystarczalnego systemu gospodarczego, głosił program tzw. justycjonalizmu (sprawiedliwości społecznej), mechanizm władzy opierał na korporacjonizmie. 1949 doprowadził do uchwalenia nowej konstytucji, wzmacniającej uprawnienia prezydenckie. Populistyczna strategia Peróna, mimo, iż powodowała narastające trudności gospodarcze, przez długi okres zapewniała mu bezwarunkowe poparcie mas ludowych (gł. tzw. descamisados) oraz stworzonego przezeń silnego ruchu związkowego. Śmierć żony (1952), próby wprowadzenia korekt do kolejnego 5-letniego planu gospodarczego oraz konflikt z Kościołem katolickim, m.in. na tle ustawy legalizującej rozwody i prostytucję (1954), doprowadziły do osłabienia pozycji Peróna, a w konsekwencji do interwencji armii, w której wyniku Perón podał się do dymisji i został zmuszony do opuszczenia Argentyny.
Po przejęciu 1955 władzy wojskowi przystąpili do bezwzględnej walki ze zwolennikami prezydenta. 1958 rządy objął lewicowy radykał A. Frondizi, obalony 1962 przez armię po nieudanych próbach porozumienia się z peronistami. 1966 w wyniku kolejnego wojskowego zamachu stanu prezydentem został J.C. Onganía. Próba zreformowania przezeń gospodarki, m.in. przez zastosowanie drastycznych oszczędności, spowodowała masowe wystąpienia w Cordóbie (tzw. cordobazo), które przerodziły się w falę strajków i protestów w całym kraju. Tłumiona, zepchnięta do podziemia opozycja zorganizowała grupy partyzancko-terrorystyczne, tzw. montoneros, którzy m.in. 1970 dokonali zabójstwa generała P.E. Aramburu (prezydenta Argentyny 1955-1958). Powstała także lewicowa, marksistowsko-guevarystowska Ludowa Armia Rewolucyjna (ERP). 1970 wojsko zmusiło Onganíę do ustąpienia, 1971 władzę przejął generał A.A. Lanusse, który w sytuacji nasilającej się opozycji i narastającej fali przemocy zliberalizował nieco politykę, zapowiadając przeprowadzenie 1973 wyborów. Wzrastające poparcie dla peronistów doprowadziło do wysunięcia przez nich Peróna jako kandydata na fotel prezydencki, jednakże nie został on dopuszczony do wyborów. Wybory, przeprowadzone w III 1973, wygrał (wysunięty w miejsce Peróna) H.J. Cámpora.
Nowy prezydent objął oficjalnie urząd w V 1973, zapraszając w VI tegoż roku Pérona do powrotu do Argentyny i doprowadzając we IX 1973 do kolejnych wyborów, w których wyniku prezydentem został Péron. Objąwszy urząd Perón zerwał z lewicą, przechodząc na pozycje bardziej prawicowe. Jego rząd utworzył potajemnie szwadrony śmierci, tzw. Potrójne A (Alianza Anticomunista Argentina). W kraju nie ustawała jednak fala przemocy, a w ruchu peronistowskim pojawiły się sprzeczności.
Po śmierci Peróna (1974) władzę przejęła, wybrana wcześniej na wiceprezydenta, jego druga żona M.E. Martinez de Perón (Izabelita). Argentynę ogarnęła wojna domowa, w której wojsko walczyło z montoneros i ERP, pogłębiał się chaos gospodarczy. Kres skorumpowanym i nieudolnym rządom Izabelity położył 1976 wojskowy zamach stanu, który rozpoczął najbrutalniejszą w XX w. w Argentynie dyktaturę wojskową czterech junt, trwającą do 1983. Na czele pierwszej junty, rządzącej Argentyną do 1981, stanęli: dowódca wojsk lądowych generał J.R. Videla, dowódca marynarki wojennej generał E.E. Massera, dowódca lotnictwa generał O.R. Agosti. Junta wprowadziła stan wyjątkowy i zapoczątkowała tzw. Proces Rekonstrukcji Narodowej, masowo porywając i mordując przeciwników politycznych. Utworzono dziesiątki tajnych obozów koncentracyjnych (np. La Perla, Escuela Mecanica de la Armada), w których przetrzymywano partyzantów peronistowskiej lewicy, montoneros, członków ERP, działaczy związkowych, dziennikarzy. Więźniów torturowano i najczęściej zabijano, rozstrzeliwując ich lub strącając z samolotu do Oceanu Atlantyckiego lub La Platy. Liczbę tzw. desaparecidos (zaginionych) szacuje się na ponad 10 tys. osób.
Szefami trzech następnych junt, rządzących od 1981 do 1983, byli kolejno generałowie: R.E. Viola, L.F. Galtieri i R. Bignone. Niepowodzenia doktrynalnie realizowanej polityki gospodarczej oraz klęska poniesiona 1982 w wojnie o Malwiny / Falklandy (stanowiące od czasów kolonialnych przedmiot sporu z Wielką Brytanią), skłócenie generałów obwiniających się wzajemnie o jej spowodowanie, doprowadziły do masowych demonstracji i strajków, przyczyniając się 1983 do rozpisania wyborów, które wygrała Unia Cywilno-Radykalna, powierzając stanowisko prezydenta radykałowi R. R. Alfonsinowi.
Prezydent podjął próby reform gospodarczych, usiłował także bezskutecznie zredukować inflację i zagraniczne długi. 1985 jego rząd, pod naciskiem opinii publicznej, na podstawie raportu Narodowej Komisji ds. Osób Zaginionych, opracowanego pod przewodnictwem pisarza E. Sábato, rozpoczął proces 9 dowódców wojskowych stojących na czele lub ściśle współpracujących z trzema juntami rządzącymi Argentyną 1976-1982. Sąd Najwyższy w Buenos Aires skazał generała J.R. Videlę i generała E.E. Masserę na dożywocie, generała R. E. Violę na 17 lat, generała A. Lambruschiniego na 8 lat i generała O.R. Agostiego na 4 lata więzienia. Czterech pozostałych oskarżonych uniewinnionio. Kolejne bunty wojskowych doprowadziły jednak do uchwalenia ustaw: 1986 ustawy zwanej Koniec Kropka (Punto Final), uniemożliwiającej wszczynanie nowych śledztw przeciwko wojskowym, 1987 ustawy zwanej Należne Posłuszeństwo (Obediencia Debida), zwalniającej z odpowiedzialności za represje wszystkich oficerów (ok. 400 osób, przeciwko którym, jako wykonującym rozkazy zwierzchników, toczyły się sprawy), do stopnia podpułkownika włącznie.
W 1991, po kolejnym buncie wojskowych, wszyscy skazani 5 lat wcześniej generałowie zostali ułaskawieni. W wyniku wyborów 1989 prezydentem został peronista C. S. Menem (reelekcja 1995), realizujący liberalny, wolnorynkowy program ekonomiczny, zmierzający do ustabilizowania gospodarki, oraz prowadzący politykę zbliżenia do USA i Wielkiej Brytanii, z którą 1990 Argentyna wznowiła stosunki dyplomatyczne. 1998 miała miejsce pierwsza od czasu kryzysu wizyta argentyńskiego prezydenta w Londynie. W wyborach prezydenckich w X 1999 zwyciężył konserwatywny socjaldemokrata, F. de la Rua, który w XII tegoż roku zastąpił na stanowisku prez. C. Menema, najdłużej rządzącego w historii Argentyny szefa państwa, zapowiadając zlikwidowanie deficytu budżetowego i wyplenienie korupcji.

Działania wojenne na Falklandach 1982r.


Zatoka na Falklandach


 
     
  Położenie geograficzne  
 

Argentyna obejmuje południową część kontynentu i z powierzchnią 2.791.810 km2 jest drugim co do wielkości państwem Ameryki Południowej, a ósmym na Świecie.
Rozpiętość skrajnych punktów w kierunku wschód-zachód to 1425 km a północ-południe 3.800 km.
Na północy graniczy z Boliwią i Paragwajem, Brazylią i Urugwajem, na wschodzie, aż do południowego krańca otoczona przez Atlantyk oraz graniczy z Chile od południowego krańca i na całym zachodzie.
 
     
  Ukształtowanie terenu  
 

Zachodnia granica kraju biegnie szczytami Kordyliery - najdłuższego kompleksu górskiego na świecie. Na pograniczu Mendozy i San Juan znajduje się najwyższy szczyt Aconcagua. Jest to również najwyżej położony punkt na Ziemi poza Himalajami.
Na przebiegu Andów spotyka się szereg prostopadłych odgałęzień pasm górskich dzielących obszar przedgórza na specyficzne podregiony klimatyczne. Centrum i wschód kraju to rozległe płaskie tereny.
 
     
  Regiony geoklimatyczne  
  Argentyna reprezentuje kraj o wielu formach klimatycznych i różnorodnym ukształtowaniu terenu. Góry, płaskowyże i rozległe niziny spotykane są w wielu strefach klimatycznych poczynając od zwrotnikowej na północy do zdecydowanie chłodnej na południu.
Wyróżnia się następujące strefy geoklimatyczne:

1) Północny-zachód Szczególne połączenie klimatu podzwrotnikowego z dużą wysokością nad poziomem morza co stwarza szczególne warunki do wzrostu kaktusów. Liczne formacje skalne wysokich partii gór przechodzące w płaskowyż Puna, malownicze wąwozy, jary i doliny. Historyczne miejsca osiedleń pierwotnych mieszkańców kontynentu.
2) Gran Chaco Rozległe tereny pierwotnego lasu strefy subtropikalnej, liczne tereny bagienne i rozlewiskowe.
3) Mezopotamia (Międzyrzecze) W części północnej dominuje klimat podzwrotnikowy, w południowej jest bardziej umiarkowany. Bogate kompleksy roślinne. Liczne bagna, pojezierza i starorzecza pomiędzy największymi rzekami regionu Rio Parana i Rio Paraguay.
4) Cuyo Na zachodzie teren typowo wysokogórski z najwyższym szczytem Ameryki - Aconcagua 6960 m npm. Część wschodnia o klimacie umiarkowanym, ale działalność człowieka zmieniła wielkie obszary w tereny uprawne.
5) Pogórze centralne (Central Sierras) Szereg średnio wysokich pasm górskich (Sierra de San Luis, Sierra del Morro, Sierra Chica, Sierra Grande) na terenie San Luis i Cordoby. Klimat łagodny i suchy. Liczne choć nieduże rzeki i zbiorniki wodne.
6)Pampa wilgotna (Humid Pampa) Pampa ze swoim umiarkowanym klimatem stanowi jeden z największych na świecie terenów wykorzystywanych rolniczo. Płaski krajobraz przecinają wyniesienia Sierra Tandil i Sierra Ventania.
7) Patagonia Największy region z klimatem stopniowo coraz chłodniejszym w kierunku południowym. Zachodnia granica to Kordyliera Andów z licznymi kompleksami leśnymi, jeziorami polodowcowymi i samymi lodowcami. W części centralnej płaskowyż schodzący stromo ku wybrzeżom Atlantyku. Południowy kraniec jest jednocześnie najdalej wysuniętym lądem na półkuli południowej.
 
     
     
  PARKI NARODOWE ARGENTYNY  
     
 

Parki narodowe

Argentyński system parków narodowych i prowincjonalnych próbuje uchronić niewiarygodnie urozmaicone naturalne środowisko tego kraju. Do najsłynniejszych parków należy zaliczyć:
Parque Nacional Iguazś, szczycący się znanym na całym świecie wodospadem ; Reserva Provincial Esteros del Iberá w Corrientes, w którym można obserwować dziką przyrodę mokradeł pampy ; Parque Provincial Aconcagua w prowincji Mendoza, na którego terenie znajduje się najwyższy szczyt kontynentu ; Reserva Faunística Península Valdés w prowincji Chubut, ze wspaniałą fauną morskiego wybrzeża ; Parque Nacional Nahuel Huapi w prowincji Río Negro, z przepięknymi krajobrazami wysokogórskimi; Parque Nacional Los Alerces w prowincji Chubut, słynący z wiekowych lasów odmiany modrzewia fitzroya cupressoides, zwanego alerce ; Parque Nacional Los Glaciares w prowincji Santa Cruz, ze wspaniałymi kontynentalnymi lodowcami oraz Parque Nacional Tierra del Fuego na Ziemi Ognistej, przyciągający turystów gęstymi lasami bukowymi i urozmaiconą fauną południowego wybrzeża.

Parque Nacional Iguazś

Nawet najzagorzalsi przeciwnicy oglądania wodospadów będą zachwyceni wodospadem Iguazś. To naprawdę coś więcej niż woda spadająca pod wpływem siły grawitacji. Moc, rozmiary i sam hałas kaskad są rzeczywiście szalenie widowiskowe. Można spróbować przyjść wcześnie, ale i tak raczej nie należy liczyć na samotność. Park szybko zapełniają turyści i rodziny z dziećmi. Według legend Indian Guaraní, wodospad Iguazś powstał na rozkaz boga lasu. Pewien wojownik zakochał się w dziewczynie, która spodobała się leśnemu bóstwu. Gdy para kochanków uciekała łodzią w dół rzeki, zazdrosny bóg sprawił, że dno rzeki obsunęło się nagle tuż przed zbiegami. Dziewczyna wpadła w przepaść i wtedy bóg zamienił ją w skałę na dnie wodospadu, a wojownika w drzewo rosnące na krawędzi urwiska, by oboje patrzyli na siebie przez wieki.
Geologiczna przeszłość wodospadu jest bardziej prozaiczna. Płynąca przez południową Brazylię rzeka Iguazś przecina bazaltowy płaskowyż, który kończy się nieco powyżej jej ujścia do Parany. Rzeka tuż przed krawędzią wodospadu rozdziela się na wiele ramion, tworząc w ten sposób kilka odrębnych cataratas.
Najbardziej widowiskowa jest półokrągła Garganta del Diablo (diabelska gardziel), którą można obejrzeć, przy akompaniamencie ogłuszającego huku i wszechobecnej przemaczającej wszystko mżawki, podczas wycieczki statkiem lub dzięki sieci wiszących mostków - pasarelas. Brakuje tylko liny do skoków bungy.
Pomimo nieustających prób rozbudowania infrastruktury turystycznej liczący 55 tys. hektarów Park Narodowy Iguazś zdołał zachować swój charakter i nadal jest królestwem tropikalnych lasów, z ponad dwoma tysiącami zidentyfikowanych gatunków roślin, mnóstwem owadów, czterystoma gatunkami ptaków oraz licznie występującymi ssakami i gadami.

Wodospad Iguazś

Przed obejrzeniem samego wodospadu warto przyjrzeć się mapie, zwiedzić tutejsze muzeum i (jeżeli została na nowo otwarta) wspiąć się na pobliską wieżę, z której roztacza się wspaniały widok na okolicę. Należy to jednak uczynić przed południem, zanim autobusy wycieczkowe przywiozą tłumy turystów. Opuszczając to odwiedzane tłumnie miejsce i idąc dalej w dół, można darmowym promem przedostać się na Isla Grande San Martín, która oprócz wspaniałych widoków oferuje także schronienie przed hałaśliwym tłumem wycieczkowiczów.
Mniejsze kaskady można obejrzeć z pasarelas (wiszących mostków), w oddali widać Garganta del Diablo. Zwiedzających wozi regularnie kursująca kolejka z centrum turystycznego. Z ostatniego przystanku warto przejść punktu widokowego tuż na skraju wodospadu. Widok jest imponujący i przywodzi na myśl wyobrażenia pierwszych żeglarzy z Europy, którzy po dotarciu tutaj, widząc kaskady wody z ogłuszającym hukiem spadające w mroczne otchłanie, wyobrażali sobie, że dopłynęli do krańca ziemi.

Park Narodowy Lihué Calel

Niewielki łańcuch górski Lihué Calel, leżący w odległości 226 km na południowy zachód od Santa Rosa, był swego czasu ośrodkiem oporu Araukanów podczas tak zwanej Conquista del Desierto (Podbój Pustyni - Patagonii), którą dowodził generał Julio Roca. W trakcie kampanii założono Trenque Lauquen; plany zrobił twórca Ogrodów Palermo, Czesław Jordan Wysocki - jego też imieniem nazwano główną aleję w zbudowanym przezeń mieście. Najdzielniej wojowała z Araukanami División Norte, nazwana La Gloria de la Patria (chwała ojczyzny), a należeli do niej polscy uchodźcy - powstańcy styczniowi. Szczególnie wsławił się w tej wojnie Józef Zieliński, którego zniekształcone nazwisko - Ziblisque - widnieje na tablicy pamiątkowej w murze budynku Museo Regional (w Trenque Lauquen), lekarz Tadeusz Sztyrle i wielu innych.
Ulegające eksfoliacji (wietrzeniu kulistemu) łososiowej barwy granity, z których zbudowane są góry, wznoszą się na wysokość ok. 600 m. Barwa gór zmienia się wraz z porami roku, a nawet w ciągu dnia.
Liczący 10 tys. hektarów obszar pustkowia bywa nawiedzany przez gwałtowne burze, powodujące nagłe powodzie. Pojawiają się wtedy okresowe wodospady. Nawet w okresie suszy wody podziemne zasilają monte - gęstwinę ciernistych krzewów, zadziwiającą bogactwem botaniki.
Do najczęściej spotykanych przedstawicieli fauny należą lisy, guanako, mara (zając patagoński) i vizcacha (wiskacz, uroczy kuzyn szynszyla), a spośród ptaków strusie nandu i drapieżniki, jak carancho (karakara czarnobrzucha).

Kraina Jezior

Błękitne niebo odbijające się w kryształowych jeziorach, porośnięte lasami góry przykryte czapami lodowców, czyste andyjskie powietrze i niezliczone możliwości spędzenia czasu przyciągają w te okolice rzesze turystów przez cały rok. Argentyńska Kraina Jezior obejmuje teren od Neuquéen po Esquel i na każdym niemal kroku oferuje przepiękne krajobrazy. Mimo pewnego podobieństwa do Sierra Nevada w Kalifornii, europejskich Alp i właściwie wszystkich gór w Kanadzie, są tu szczególne miejsca, zdecydowanie zasługujące na dokładniejsze poznanie.
Pierwotnymi mieszkańcami tych terenów byli Indianie Puelches i Pehuenches, zawdzięczający swą nazwę wykorzystaniu nasion drzewa pehuén (odmiana araukarii, z pewnością wzbudzi zainteresowanie każdego turysty). Hiszpanie zaczęli podbijać te okolice od zachodu począwszy od XVI w., ale aż do Conquista del Desierto w regionie przeważali Indianie Mapucze; napływ osadników z Europy nastąpił dopiero w XIX w. Potomkowie Indian Mapucze żyją w Krainie Jezior do dziś, głównie w parkach narodowych.

Parque Nacional Lanín

W krajobrazie spokojnego Parku Narodowego Lanín dominuje wulkan Lanín (3776 m), którego wierzchołek pokrywa wieczny śnieg. Niższe części zboczy porastają bujne lasy złożone z buków południowych lenga i niezwykłych drzew pehuén (gatunek araukarii o jadalnych nasionach). Liczne jeziora rynnowe, których brzegi pełne są znakomitych miejsc biwakowych, to pamiątki po lodowcu plejstoceńskim. Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze Parques Nacionales w San Martín lub w Junín. Latem można bez problemu dotrzeć z Junín nad Lago Huechulafquen. Warto przyjechać dla wspaniałych widoków na Volcán Lanín oraz licznych, ciekawych szlaków. Indianie Mapucze prowadzą kilka pól namiotowych: Raquithue (1,50 $ od osoby), Piedra Mala (1,10 $) i Bahía Ca=nicul (5 $). Należy przywieźć z sobą zapasy żywności z Junín de los Andes.
Północne podejście na Volcán Lanín, które wiedzie przez zalesiony obszar wokół Lago Tromen, jest otwierane w sezonie wcześniej niż droga z Huechulafquenu.
Z San Martín można popłynąć ku zachodnim brzegom Lago Lácar do Paso Hua Hum (przełęcz), a stamtąd dojechać drogą do Pirehueico w Chile (do którego kursują też autobusy). Hua Hum oferuje kemping i wiele szlaków turystycznych. 15 km na północ od San Martín, nad dziewiczym Lago Lolog, znajduje się przyjemny kemping, a samo jezioro to raj dla wędkarzy.

Parque Nacional Los Arrayanes

Leżący na półwyspie Quetrihué Park Narodowy Los Arrayanes to naturalne siedlisko spokrewnionego z mirtem drzewa arrayán, z którego otrzymuje się korę cynamonową. (Sam półwysep jest częścią o wiele większego Parku Narodowego Nahuel Huapi). Największy bosque (las) drzew arrayán rośnie na południowym końcu półwyspu; można doń dopłynąć łódką.
Wspaniałą przygodą jest dotarcie do lasu arrayán na rowerze. Pierwszy fragment trasy prowadzi tak stromo pod górę, że trzeba pchać rower; po równie stromym zjeździe jest już dość równo. W przeważającej części droga jest prześliczna, bez skał, zacieniona, a rosnące w poprzek korzenie drzew są dodatkową atrakcją. W wielu miejscach można zejść do jeziora. Można tę wycieczkę podzielić na dwa etapy i jechać rowerem tylko w jedną stronę, a w drugą popłynąć łodzią. Trzeba tylko upewnić się co do rozkładu rejsów i zabrać ze sobą zapas wody.
Na początku szlaku do Arrayanes, w pobliżu plaży, rozpoczyna się krótki szlak (20 minut ostrym podejściem), który prowadzi do punktów widokowych na Lago Nahuel Huapi. Z El Cruce 3-kiolometrowa trasa na północ prowadzi do Mirador Belvedere; kilometr dalej można oglądać Cascada Inayacal, 50-metrowy wodospad (przy bocznej drodze). Kolejne 3 kilometry marszu pozwalają zdobyć szczyt Cerro Inayacal. Badali okolice Lago Nahuel Huapi i Río Limay, niezależnie od siebie, Ignacy Domeyko i w 1890 r. Józef Siemiradzki, geolog i paleontolog, który napisał później pracę.

Parque Nacional Nahuel Huapi

Centrum tego pięknego parku stanowi polodowcowe jezioro Nahuel Huapi (100 km obwodu). Monte Tronador (3554 m), od zachodniej strony, należy do pasma Andów i wyznacza granicę z Chile. Wilgotna Selva de Valdivia (Las Waldiwijski) porasta niższe partie zboczy, natomiast górskie łąki typu alpejskiego letnią porą zachwycają bogactwem kwiecia.
Chyba najpopularniejszą wycieczką jest 60-kilometrowa Circuito Chico (mała pętla). Co 20 min z narożnika San Martín i Morales wyrusza autobus pokonujący połowę trasy wzdłuż Lago Nahuel Huapi, aż do Puerto Pa=nuelos. Stamtąd kilka razy dziennie odpływa statek do pięknego Puerto Blest, na ładny Península Quetrihué i turystyczną Isla Victoria. Autobus #10 jedzie w drugą stronę, w głąb lądu do Colonii Suiza (małej osady szwajcarskiej w lesie) i kończy trasę w Bahía López, skąd można przejść pieszo krótki odcinek na koniec półwyspu Brazo de la Tristeza. Latem całą Circuito Chico pokonuje autobus #11, a zima można przejść 6-kilometrowy odcinek pieszo, zwłaszcza, że droga nie jest ruchliwa i prowadzi przez piękne lasy. Lepiej jest iść z Bahía López do Puerto Pa=nuelos (a nie w odwrotną stronę), ponieważ z Pa=nuelos do Bariloche jeździ w wiele więcej autobusów.
Narciarze okupują Cerro Catedral (2400), znajdujący się 20 kilometrów na zachód od Bariloche. Jest to jeden z największych w Ameryce Południowej ośrodków narciarskich: prawie 70 km tras różnych stopni, 32 wyciągi, kolejka linowa i rozbudowana sieć usługowa. Ale najpiękniejsze są krajobrazy - doskonale widać szczyty otaczające jeziora. Ośrodek narciarski czynny jest przez cały rok (latem organizuje się wycieczki piesze), zimą można wypożyczyć sprzęt i uczestniczyć w zajęciach z instruktorem. Zapaleni rowerzyści mogą pokonać całą Circuito Chico na rowerze.
Trasy piesze prowadzą na szczyty Otto (2 godz.), Catedral (4 godz.), López (3 godz.), Campanario (30 min) oraz Monte Tronador (10 godz.). Planując trekking należy skontaktować się z Club Andino w celu uzyskania informacji o warunkach panujących na szlakach; śnieg może zasypać drogi nawet latem. Mapę okolicy z zaznaczonymi polami biwakowymi i kempingami można otrzymać w biurze informacji turystycznej w Bariloche.

Parque Nacional Los Alerces

Ogromny andyjski, Park Narodowy Modrzewi leżący na zachód od Esquelu, stanowi ostoję licznej tu jeszcze odmiany modrzewia (Fitzroya cupressoides), wielkich i długowiecznych drzew iglastych, charakterystycznych dla wilgotnych Lasów Waldiwijskich. Oprócz modrzewi rosną tu też cyprysy, cedry żywiczne, buki południowe i arrayán (mirty). Gęstwina bambusów, stanowiąca poszycie lasu, jest niemal niemożliwa do przebycia.
Lodowce schodzące ze zboczy Los Alerces (wysokość do 2300 m) pozostawiły po sobie malownicze jeziora i strumienie - wymarzone miejsca dla wędkarzy. Przetaczające się na zachód burze powodują, że na rejon ten spada rocznie prawie 3000 mm wody na metr kwadratowy, ale lato jest tu łagodne.
Największą popularnością cieszą się wycieczki statkiem z Puerto Limonao nad Lago Futalaufquen w górę Río Arrayanes do Lago Verde . Statki wypływające z Puerto Chuaco nad Lago Menéndez płyną do miejscowości El Alerzal (modrzewisko), z której można się dostać do lasu modrzewiowego . Godzina przerwy w podróży to dość czasu, by wybrać się na spacer pętlą biegnącą nad Lago Cisne (Jezioro Łabędzie) i obok malowniczego wodospadu, żeby złożyć wizytę Dziadkowi - El Abuelo - najokazalszemu samotnemu drzewu w okolicy. Bilety na wycieczkę można kupić w Esquelu.
 
     
     
   
 
     
   
     
     
     
     
     
     
  powrót do listy regionów